Khách hàng đến nhà hàng chúng tôi có thể thanh toán theo các hình thức:

  • Tiền mặt
  • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng