citakatara

Chữ ký

Rao mua gọi bán khắp nơi, đến tận tỉnh Bắc Giang tìm mối làm ăn, hiện tại Đặng Thanh Thái làm ăn trong mảng thực phẩm chức năng và thi công thiết kế nhà hàng đa dạng.

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Bên trên